Bg | Ru | En | De

Лозарски региони и предпочитани лозови сортове

Най-добрите условия за най-добрите български бели вина преобладават в източната част на страната – в близост до черноморското крайбрежие. Дългите, горещи летни дни допринасят и за това, регионът да произвежда около 30 % от цялото българско вино.
В лозарските региони Бургас, Шумен, Хан Крум, Преслав, Нови Пазар, Бяла и Варна българските винари култивират лозовите сортове шардоне, совиньон блан, мускат отонел, димят и ризлинг.

Южната част на България е червена – но само що се отнася до винопроизводството. В долините на реките Марица и Тунджа се отглеждат местните сортове грозде мавруд, памид и червен мискет. Също толкова добре тук виреят отлични сортове мерло.

Само в северната Дунавска равнина се отглежда чувствителният местен сорт гъмза, чийто уникален вкус напомня пресни малини и череши. Лозарските региони са Свищов, Русе, Видин и Враца.

Превъзходният български мискет идва от южна Стара планина – както и сортовете каберне совиньон и ризлинг. Лозарският регион Сливен е един от най-важните партньори за много немски търговци при вноса на вино.

И накрая, но не на последно място се нарежда долината на Струма – в най-крайната югозападна част на България – като родно място на мелнишката лоза. Тя си дели това изключително място под българското слънце със сортовете мерло и каберне совиньон.